1964-68      ABK Minerva Groningen

1968-71      Academie Des Beaux Arts Parijs

!968-71       Jan van Eyck Maastri

!973-74       Opdracht Wandreliëf  RWD Veendam

1974-76      Opdracht beeld Provincie Groningen

                     Opdracht beeld EGD Groningen

1977-79      Opdracht beeld Bijlmermeer Amsterdam

                     Opdracht wandreliëf school Amsterdam

1980-96      Lid Aankoopcommissie Groninger Museum

1980-84      Adviseur Rijksbouwmeester

                     Opdracht beeld Analistenschool Groningen

1982            Opdracht beeld Technische School Assen

                      Docent ABK Vredeman de Vries Leeuwarden

1983            Opdracht beeld Sogog Winschoten

                      Opdracht tekeningen Pieter Baancentrum Utrecht

                      Gastdocent ABK Minerva Groningen

1984             Opdracht beelden RDW Veendam

                      Opdracht beeld Streekschool Groningen

1985             Tentoonstelling Galerie Eewal Leeuwarden

                     Aankoop Groninger Museum

                     Aankoop Fries Museum

1986            Tentoonstelling Pulitzer Art Gallery Amsterdam

                     Groepstentoonstelling Galerie Kausch Kassel BRD

                     Groepstentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam

                     Groepstentoonstelling Fries Museum

1987            Opdracht tableau Stopera Amsterdam

                     Tentoonstelling Galerie Eewal Leeuwarden

                     Tentoonstelling Galerie Kausch Kassel BRD

                     Groepstentoonstelling Klein Sassen BRD

1988           Tentoonstelling Museum Princessehof Leeuwarden

                    Diverse aankopen provincie Friesland

1989          Opdracht beeld particulier bedrijf Barneveld

                    Tentoonstelling Galerie Eewal Leeuwarden

                    Rai Kunstbeurs Amsterdam ( Galerie Eewal)

                    Noordkunst kunstbeurs Zuidlaren ( Galerie Eewal)

1990          Opdracht tableau Nederlandse Bank Drachten

                    Tentoonstelling Galerie de la Tour  Groningen

                    Rai Kunstbeurs Amsterdam ( Galerie de la Tour)

                    Kunstbeurs Gent België ( Galerie de la Tour)

                    Groepstentoonstelling Fries Museum

1991          Docent ABK Minerva Groningen

                   Opdracht Installatie Fries Museum

                   Tentoonstelling Galerie de la Tour Groningen

                   Rai Kunstbeurs Amsterdam ( Galerie de la Tour)

                   Noordkunst kunstbeurs Zuidlaren ( Galerie de la Tour)

                   Aankoop Groninger Museum

1992         Opdracht beeld Fryske Academie Leeuwarden

                  Tentoonstelling Galerie Jaski Amsterdam

                  Adviseur Beeldende Kunst stad Groningen

1994-99   Diverse groepstentoonstellingen

1995         Tentoonstelling Jacoba van Wijk Groningen

1996        Tentoonstelling Galerie Hellinga Beetsterzwaag

1997        Tentoonstelling  Jacoba van wijk Groningen

                  Aankopen Groninger Museum

1998        Tentoonstelling Galerie Hellinga Beetsterzwaag

1999        Tentoonstelling Galerie jacoba van Wijk Groningen

2002-07   Opdracht monument Kerkhof Wiittewierum provincie  

                  Groningen

2008        Solotentoonstelling Galerie Postma  Groningen